Алков камък – светилището на Богинята Хера

алков камък костандово

Алков камък е мегалитно светилище, разположено на 2 km от град Костандово.

Алков камък е разположен върху скален полегат хребет с 360 градуса хоризонт.

алков камък костандово


Коренната скала (двуслюден гнайс) е използвана като част от оградна стена.

Във вътрешността на заграденото пространство, в източния сектор на проучване личат основи и стени на сгради със същия градеж. При проучванията там са открити множество постройки. За основа на постройките е служила материковата скала.

алков камък общ изглед
Алков Камък – общ изглед

Тук е открито светилище с оброчни плочки на богинята Хера. Украсата е от орнаменти на врязани триъгълници, квадрати, кръгове, свастики и други. Керамиката се датира в ранната желязна епоха (1200-500 г. пр. Хр.). Множество иманярски изкопи във и извън оградената площ са причината да се изгради слаба представа за същността и функцията на светилището.

Проучванията позволяват на разкопвачите да разграничат пет периода на градеж, отнасящи се по време към римската епоха и към късната античност (ІV-VІ век), когато вероятно крепостта е престанала да функционира, но животът е продължил на същото място.

Открити са 25 бронзови игли, чието предназначение е в медицината, също и оловни медальони. Интерес представлява и бронзова статуетка на Херакъл.

Среща се и керамика тип Цепина. Регистрира се висока концентрация на фрагменти битова и строителна керамика, фрагменти от питоси, и късове мазилки.

бесите траки
Бесите оставят след себе си богато културно наследство във Велингадския край

Проучвания на Алков Камък

В продължение на няколко сезона, между 1976 и 1985 година, археологическият обект е проучван в рамките на „Експедиция Бесика“. То има за цел проучването на тракийските култови центрове на територията на Западните Родопи.

Проучването потвърждава култовия характер на обекта – мястото е служело като светилище на богинята Хера, а в непосредствена близост до него е разкрито и тракийско селище и фортификационно съоръжение. За съжаление, както казахме, една част от стената е разрушена от иманярски набези.

Основен принос в развитието на тракийската археология на култа през този период има полският археолог проф. Мечислав Домарадски. В края на 70-те години, като научен ръководител на експедицията по протежението на реките Струма и Места, той формулира и обособява проблемите на т.нар. „свещени места“ в Древна Тракия. Проф. Домарадски взема участие във всички важни за тракийската култова археология проучвания в този регион. В рамките на “Национална комплексна научноизследователска програма „Родопи“ в периода 1974 до 1979 г. са регистрирани общо 186 археологически обекта от различни епохи по билото на западните и южните склонове на рида Дъбраш. Информацията, събрана по време на теренните обхождания на „Експедиция Места“, е допълвана чрез сондажни проучвания на избрани обекти. Такива са тези при селата Долен, КовачевицаСатовчаЦрънчаБабякГостунГосподинциОсина и Фъргово.

През този период постепенно е натрупана информация за голям брой култови места в планинските масиви.

Мегалитното светилище Алков камък е един от значимите скално-култови комплекси на етническата територия на племето Беси.

Оставям карта за ваше улеснение! Весела разходка!

Както и снимки, ако желаете да се запознаете с местността първо.

костандово алков камък
алков камък
алков камък

Add a Comment

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!