Дорково – най-старото село в Чепинската котловина

дорково

Дорково

Дорково е разположено в най-североизточния край на Чепинската котловина. Смята се, че тук е “заискрил” човешкия живот в Чеписнката котловина. Забележителностите като Плиоценския музей и Крепостта Цепина говорят и за многовековна история.

То е толкова старо, че дори въпроса за произхода на името Дорково не е разрешен. Някои автори отбелязват, че името му произлиза от думата “доркос” сръндак или “доракас” дива коза. Засега това са само хипотези.

Село Дорково е заело най-северния кът от Чепинската котловина. Кацнало на двата високи бряга на река Мътница и се е приютило в южните склонове на рида Къркария. Цялото село е обърнало поглед към височини които го пазят от ветровете. Височината на надморското равнище е 796 метра.

Закътано е и с най-хубаво и слънчево изложение измежду всички села в Чепинското корито.

История на Дорково

Както споменахме Дорково е много старо село. Това се изясни вече достатъчно докато говорим за историята на селото в статиите на Крепостта Цепина и Музея на Праисторическите същества.

Крепостта Цепина се намира на територията на Дорково. Животът на старите дорковци е бил свързан с крепостта. Нейната история се записва в историята на нашата държава. Повече четете тук:

http://www.lovevelingrad.com/krepost-tsepina/

От споменатите досега документи е ясно, че Дорково по време на робството 1850 година има 40 къщи с 250 жители. При преброяването през 1965 година селото има 2750 души жители.

Дорково има доста голяма и запазена общинска гора. На 9 км източно от селото се намира красивата местност Селце. През 1928 година тя вече фигурира като летовище. Случая е следния: през въпросната ’28ма година става невиждано по силата си земетресение в Пловдив и Чирпан. Стотици семейства и деца остават на улицата. Съюзът за закрила на децата още тогава оценил летовищните преимущества да Селце. Бързо се построяват няколко големи бараки, където се подслоняват и останалите без дом семейства.

В последствие бараките се подобряват и усъвършенстват. Създава се постоянно детско летовище.

Освен към Селце има много интересни горски пътеки около Цепина.

Накъдето и да поемете – весело да ви е! 😉

Add a Comment

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!