Марина Черква

марина черква

Марина Черква е мегалитно тракийско светилище, разположено в местността Мандилови Ниви, под връх Арапчал.

Скалата, на която е разположено светилището е висока 15-20 метра. Върха й е с много голяма огледност на юг и на север.

най-високата точка на скалния масив, където е регистриран скалноизсечен жертвеник с овална форма и улей. Диаметърът е около 50-60см и дълбочината 30 см.

При археологически проучвания през 2009г., в района около скалния масив се откриват фрагменти от керамика с висока концентрация. Ето и извадки от доклада на Димитър Байряков:

“Керамиката е работена на ръка, с кафяв, сив и черен цвят. Липсва врязана украса. Един характерен фрагмент с кафява ангоба, украсен с плитки вертикални канелюри. Някои от фрагментите имат изгладена и покрита с кафява ангоба външна повърхност. Среща се украса от пластична лента с прищипвания. Един фрагмент има изгладена черна повърхност. Няколко фрагмента от чашки са с тумбесто тяло и прав ръб. Един малък букел от съд с кафяв цвят. Една цилиндрична езичеста дръжка с черна повърхност. Предположителната дата на обекта е късната бронзова епоха и І хил. пр. Хр., включително вероятно ранножелязната епоха (?).”

марина черква
Марина Черква отвисоко

Произход на наименованието “Марина Черква”

Произходът на наименованието на Местност марина черква, според Христо Масларов, който е пръв уредник на археологическата сбирка в село Каменица през 1909, идва от намиращите се там руини на черква. Най- вероятно тя е разрушена при идването на османците в Родопите. И действително по терена се виждат следи от каменни градежи които може да имат връзка с нея. От Източните Родопи и Странджа известен култът към Света Марина, който идва от много по-ранни исторически времена, още преди приемането на християнството. Подобна аналогия в Западните Родопи звучи съвсем уместна и придава смисъл и значение на култовите практики извършвани от местното население през първо хилядолетие преди Христа.

Как да стигнем?

За да стигнем до Марина черква тръгваме по черния път от Велинград – Гергевана Никулова църква – Самоводица. По Пътя към Самоводица се оглеждаме за табела вляво, на която пише Локвата, Юндола, Керачин Камък. Продължаваме само напред и на всички разклони взимаме дясната пътечка.

Оставям локация, за да се навигирате по- добре.

Разходката пеша ще ви отнеме цял ден, така че тръгнете рано.

Заслужава си!

Add a Comment

error: Content is protected !!