Кой е най-слънчевият град в България?

Най слънчевия град в България

Най-слънчевият град в България

Велинград е сочен за един от най-добрите лечебни центрове у нас. Наред с минералната вода – отличният климат се явява особено важен фактор за всеки, който е дошъл да си възвърне здравето и силите. В тази статия ще обърнем по-голямо внимание на климата.

Климатът във Велинград е преходно-континентален със средиземноморско влияние, от данните на многогодишния метеорологични наблюдения. Той се характеризира със следните елементи:

  • Средногодишната температура на въздуха е 9 градуса. Средната температура през януари е минус 1,8 градуса, а през юли плюс 18,8 годишната
  • Лятото е прохладно, а зимата мека. Чепинското корито е защитено от високи планински ридове от северните студени ветрове. Допълнително средиземноморското влияние смекчава суровостта на зимата.
  • Характерно явление във Велинград са късните пролетни и ранните есенни застудявания. Те предизвикват падането на силни слани. Но отличителното е, че есенните слани почти не носят вреди на посевите.
Местността на Конна база Сивек
Местността на Конна база Сивек

Кой е най-слънчевият град в България?

Валежите зависят от северозападните южните въздушни течения характерно за града и Чепинското корито е малката средна годишна сума на валежите 550 мм. Тя е значително по-малка от средногодишната за страната. Тази “аномалия” (в положителния смисъл) се дължи на особености в движението на въздушните маси, обусловено от релефа на терена. Планините, от които е заобиколено коритото, правят така нареченото “валежно засенчване” . Изразява в по-обилните и чести валежи в оградните върхове – като Арапчал, Велийца, Милеви скали – и по-малко в самата котловина, на която е положен Велинград. Главният валежен максимум е през юни, а втория през ноември. 

Четете надолу за да разберете кой е най-слънчевият град в България!

Слънчевите дни във Велинград


Облачността във Велинград е умерена. През август я е минимална, а през декември максимална. Мъгливостта е изключително слаба – средно 15 дни в годината.

Ветровете във Велинград са слаби, но способстват разсейването на облаците.

Изобщо характерна за Велинград е малката сила на ветровете – средногодишната скорост на вятъра е 1 метър в секунда, околните високи върхове спират северозападните ветрове. Така че, Чепинската котловина е един от най-тихите откъм ветрове места в страната ни.

В коритото духа падащия топъл южен вятър фьон, познат под името “белият вятър” или “белан”. Повече и по-силни ветрове духат през март и през април, а по-малко през декември и януари – затова зимата е тиха и приятна.

Крепостта Цепина
Крепостта Цепина

Специално за Велинград трябва да отбележим, че лятото тук излиза един местен постоянен ветрец наречен “вечерникът”. Името му подсказва, че най осезаемо се усеща вечерите. Това е течение което се явява по долините на реките Чепинска, Бистрица, Стара река и Мътница. Така че, дори лятото си носете връхна дреха вечерта 🙂

Тук нощите винаги са хладни, а понякога през лятото дори и студени. Вечерникът има съществено значение за микроклимата в курорта. Броят на слънчевите дни във Велинград е голям, интензитета на слънчевата радиация е повишен, поради по-голямата надморска височина и чиста атмосфера. Съществуват и благоприятни условия за йонизация на въздуха.

Велинград ли е най-слънчевият град в България?

За най-слънчевия град в България има 3 претендента Велинград, Сандански и Чепеларе. Поради разместването на климата, последното десетилетие е много трудно да се заяви с точност кой е първенеца. Но едно е сигурно – Слънцето обича Велинград! 🙂

Лечебни свойства на климата във Велинград

Общо взето климата на Велинград съчетава благоприятни фактори, които обуславят развитието на града като курорт за климатолечение. Помага за укрепване при неврози, астматични състояния, при възстановявания от операции, умствена и физическа преумора, хипотонични, анемични заболявания белодробни заболявания, фарингити, ларингити, бронхити и заболявания на еднокринната система.

Така че, Велинград е не само един от най-слънчевите градове в България, ами един и от най-тихите откъм ветрове! Синьо-зелените грамади на заобикалящите ридове Алабак, Каркария, Сютка и Велийца не само красят Велинградския ландшафт, а допринасят за благоприятната му атмосфера!

Add a Comment

error: Content is protected !!