Връх Сютка – най-високият връх в Чепинската котловина

сютка

връх сютка

Връх Голяма Сюткя е с височина 2186 m, е третият по височина връх в Родопите и най-висок връх в планинския масив Баташка планина.

Сютка е третият по височина връх на Родопите, а пръв в Западните Родопи.

Билото му е заоблено и разлято. Покрит е с високопланински хвойни и тревни растения. Склоновете на върха особено северните югоизточните са обрасли с високи смърчови гори.

Пътеките до връх Сюткя са истински иглолистни дебри. Развъдник на мечки, диви свине, диви петли и кокошки, сърни и всякакъв вид друг горски обитатели.

Връх Сютка е истински великан, извисил се високо над останалите върхове. А гледката от горе е рядко красива.

сютка
Гледка от връх Сютка

Още за връх Сютка

В България има и по-високи върхове, но те нямат панорамата която се открива оттук. На североизток картината е неописуема – една огромна тъмно зелена рамка а в нея лъскащо на слънце гигантско огледало. Това е Баташкия язовир по-насевер се вижда едно синьо зеленикаво море, запълнило тракийската равнина, разляло и Средна гора. А над него стърчат и проблясват на слънцето като някакви могъщи скалисти острови върховете на Стара Планина. Някъде на запад -югозапад погледа е прикован от гигантските върхове на Рила и Пирин. На юг взора се губи в Алиботуш и Боздаг.

връх сютка
На върха

Туристи, посрещнали изгрева на върха твърдят че в ясно време се виждало Бяло море, като една златно жълта лъскава ивица. Аз мисля, че това не е вярно, защото върха в момента е обрасъл с много високи дървета и дори в ясно време не би могло да се види. Колкото и да му се иска на човек 🙂

Трябва да отбележим че връх Сютка е в неправда, понеже някои хора твърдят че централния съвет на Българското Туристическо Сдружение на времето, вместо него е изтъкнал като Родопски първенец връх Перелик.

Всъщност разликата между трите Родопски първенци – голям Перелик (2191м.), Широколъшки снежник (2188м.) и Сюткя (2186м.) е пренебрежителна, така че за големи разлики във височините не можем да говорим.

Произход на името Сютка

Разноезичия има и по отношение на името на връх Сютка. Някои автори го именуват Спартак, други Воден, а трети Сютка. Спартак измислено име. Върхът никога не е имал такова име никога.


Действително върха е преименуван на Воден, но през 1946 година се възстановява старото му име Сютка.

Какво значи името? Мненията за произхода му гласят, че то е произлязло или от турското Сют-кая (Млечен камък) или от су -кая (воден камък). И двете обяснения са правдоподобни. Много са млечнобелите камъни в подножието на Сютка. Много са и варовиковите образувания и скали и карстовия район северно от върха има много извори.

Под върха е разположена пещерата Лепеница. Лятно време тя е отворена за посещения.

Царския път е от Ракитово. Може да се тръгне от Чепино пътя за Лепеница. Или от Каратепе.

Приятна разходка!

LoVelingrad <3

Add a Comment

error: Content is protected !!