Велинградските земи от праисторически времена

Наченки на материална и духовна култура, намираме много години преди Новата Ера. Първите жители са били траките от племето беси, от които до наши дни са достигнали множество могили, културни паметници и названия на местности. В този район може да се търси и светилището на бесите – на бог Дионис.

error: Content is protected !!