Елин Връх – хранилището на вярата в Чепинско

Това място е познато от векове назад. Има данни и за тракийски находища. Към средата на хилядолетието тук е имало храм, който е бил унищожен след 1666г. при помюслюманчването на района. Хората, които запазили христянската си вяра обаче, продължили да тачат християнските си празници на свещенната земя на храма.

error: Content is protected !!