Марина Черква

Марина Черква е мегалитно тракийско светилище, разположено в местността Мандилови Ниви, под връх Арапчал. Скалата, на която е разположено светилището е висока 15-20 метра. Върха й е с много голяма … Continue reading Марина Черква

error: Content is protected !!