“Уличките” – скален феномен или древно светилище

Уличките е интересна местост в покрайнините на Велинград. Високи 7-8 метра, широки 4-5 метра и дълги 30-40 метра скали от гранит и гнайс, наредени и забити сякаш от могъща ръка. … Continue reading “Уличките” – скален феномен или древно светилище

error: Content is protected !!