Интересната история на баните във Велинград

исотрия на баните Както сме говорили и в предишни статии Велинград има стародавни традиции в ползването на минералната вода, с поглед обърнат далеч в миналото. За това сводетелства и фактът, … Continue reading Интересната история на баните във Велинград

error: Content is protected !!