Чепинската котловина – перлата на Родопите

velingrad

Произход на името

Чепинската котловина е най-обширната и най-западната котловина в Родопите. Името й произлиза от старославянското “Цепина”, защото от птичи поглед, планината наистина е разцепена, за да й стори място. По време на робството и под влияние на турския език (в турският език звука „ц“ не съществува), много от имената по тези краища са заменили звучното „Ц“ с „Ч“. И така Цепина– Чепино, църен – черен, црвен – червен, църква – черква и т.н.

Чепинската котловина от Славееви скали

Дори в турските документи Каменица е назовавана Камениче. Но родолюбивите каменчани не са позволили „потурчване“ на името им. И днес „ц“-то в името на Каменица е едно от малкото в района, запазили своята лингвистична автентичност.

Чепинската котловина в миналото

Геологически Чепинската котловина преди милиони години е била езеро, но след масивно разместване на земните пластове (най-вероятно предизвикано от вулканичен взрив), водата се оттича и се оформя в красивата котловина, която е сега.

За езерният произход на селото, народа е създал и легенди.

Според една от тях, запазена от древността, на дъното на Чепинското езеро живеела ламя –  Архариарх, която унищожавала всичко живо, което идвало да пие вода. Мнозина се пробвали да преборят ламята, но не успявали. Решил да опита силите си един овчар. Натоварил на магарето прахан, който запалил предварително. После закарал магарето да пие вода. Ламята глътнала магарето заедно с горящата прахан. Праханта се разгоряла в стомаха на ламята и в своята ярост тя със страшни удари разцепила коритото от множество места.

Разбира се, това е просто легенда и има огромен художествен елемент в нея. Но „горящата прахан“ и „страшните удари“, рисуват картината на възможно, състояло се избухване на вулкан. Изключително горещите минирани извори, още свидетелстват за висока степен на геотермична активност.

Историческото минало на котловината също е забележително! Как още личат следите от стари крепости, селища и римски пътища. Гърци, византийци, римляни и турци са се опитали да газят благословената Чепинска природа, но тя винаги е оставала вярна на България.

Чепинската котловина е дом на красивият Велинград. Той няма съперник, не само в България но и на Балканите по отношение на количеството и разнообразието на минералните води, просторните гори, чистият въздух и мекият климат!

Наистина рядка щедрост е проявила природата тук!

христова поляна
Поглед от Христова поляна

За Чепинската котловина: „Понятието Чепино е свързано, наред с представата за планинска земя и хубави гори, за минерална вода от изобилстващи извори. Ако други наши планински краища можем да ги мислим без вода, то за ландшафта на Чепино, един от най-главните му елементи са буйните студени и горещи води. Oт планинските висоти се спускат многобройни рекички, които са събрани долу в коритото и напояват цялата котловина..[…] буйният Клептуз е една рядкост за България и украсата на Чепино! Лековитите горещи извори на Чепино представляват неговото богатство.“ – Иван Батаклиев 1930г.

Add a Comment

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!