Лечебни свойства на минералната вода във Велинград

минерални води във Велинград

минералната вода

Между най-важните забележителности и природни богатства на Велинград са многобройните топли минерални извори.

Известни са 4 термоминерални находища – Чепино, Лъджене 1, Лъджене 2 и Kаменица. Минералните води са с дълбок произход, кристално чисти, бистри, безцветни, приятни на вкус, топли и горещи. Принадлежат към така наречените „меки“ води.

Всички минерални води на Велинград са слабоминерализирани, т. е. съдържат минерални вещества до 1 грам в литър. По своя химичен състав са хипертермални, слабо минерализирани натриево-хидрокарбонатно-сулфатни, флуорни и силициеви. Характеристиките на термалните води във Велинград в количествено и качествено отношение са сравними с тези на Хисаря и Баня в Пловдивска област.

В разпространението на минералните води във Велинград съществува дефинирана зоналност. В посока от юг към север Чепино – Лъджене – Каменица се увеличава температурата, минерализацията и съдържанието на отделните минерални вещества. Намалява се алкализацията и закономерно се изменя техния химически състав.

Колкото по горещи са водите (особено), толкова и по сулфатни са. (Сулфатни означава богати на сяра, следователно особено полезни за кожата, зарастване на рани и други страдания.) Такива са водите в Лъджене и Каменица.

Това е общовалидна закономерност. Колкото по-горещи са водите толкова по-високоминерализирани са. Дължи се на факта, че самата горещина катализира по-разнообразни съедиения, които се оталагат в състава на водата.

Чепинските минерални извори

Наброяват се 14 извора, единият от които е и най-големия термален извор в България – 65 л/сек.! За сравнение повечето минерални извори рядко превишават 5л/сек.

Температурата на водите е от 45 до 48 градуса. Имат ниско съдържание на радон 10 nCi/l в лечебна концентрация (над 5 nCi/l) и притежават радиоактивност 68 – 73 емана). Това ги прави подходящи за инхалации, лечение на нервната система, на стомашно чревни заболявания, при хипофункция на жлезите с вътрешна секреция. Особено полезна е радоновата вода за опорно-двигателни страдания.

Ниското флуорно съдържание в минералната вода от Чепино (4,2 mg/l) позволява както питейно лечение, така и бутилирането на водата за ежедневно пиене, за което нормата е до 5 mg/l.

Минералната вода в кв. Лъджене

Тук се намират 40 извора, разположени по поречието на река Луковица. Сумарният дебит на всички общо е 80л/сек. изворите са разпределени в З основни групи: най-западната група при Вельова баня се състои от 18 извора; при мъжката и женската баня има 11 извора и при топила̀та – 7 извора.

Минералната вода в Лъджене съдържа германий, волфрам, галий литий, берилий и флуор 5,5 mg/l, с което надхвърля нормата за бутилиране и не се препоръчва за продължително ежедневно пиене. Може да се ползва за питейно лечение, за което балнеологичния критерий е до 8 mg/l.

Най-известната баня тук е Вельова Баня.

Водите са подходящи за облекчение на опорно-двигателни заболявания (ревматизъм), Възпаления на периферната нервна система, неврози, фрактури, травми и ендокринни заболявания. При контролирано пиене повлиява жлъчни и стомашни неразположения (язва, колит, гастрит)

Минералната вода в кв. Каменица

Водата е най-гореща. Има 8 извора, от които с най-голямо значение са изворите на Сярна баня и Власа. Водата е с най-високо съдържание на флуор – 8,6 mg/l и е подходяща само за банско лечение и за флуорна профилактика по специални дозировки.

Използва се за лечение най-вече на дерматити и пресни белези. Сярата е един от най-важните елементи при образуване на нови епидермални клетки, и затова хората се повлияват добре от хидротерапиите тук. Температурата на водата от “Сярна баня” достига 85 градуса. Използва се за облекчаване на ставни, гръбначни, артро-ревматични заболявания и такива на периферната нервна система. В комбинация с физиотерапевтични процедури, парафинолечение и лечебна физкултура терапиите дават дълготраен ефект.

Употребява се и за пиене, при лечение на чернодробни заболявания, диабет и затлъстяване.

Не е за пренебрегване и известния козметичен ефект на минералната вода върху кожата, като подобряване на нейната повърхност, цвят и функции.

Приятна почивка в лечебния ни Велинград!

Add a Comment

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!