Легендата за Бог Дионис

Бог Дионис (познат и като Дионисий) е митично божество, почитано в много култури. Като цяло образът му е доста сложен и напластен от различните култури – тракийска и старогръцка, но и в двете е бил силно почитан.

По-късните легенди за произхода на култа му приписват различен произход – според някои той е тракийски, според други – гръцки, според трети той идва от Азия или от Етиопия.

Но за Дионис, със сигурност можем да кажем,ч е е бил върховното божество при траките и специфично при местното племе, населявало Чепинската котловина – бесите.

За това светилище споменава Херодот – бащата на историята – в своята книга. Но било ли е наистина на връх Острец край Велинград? Чети в този линк.

По времето на Херодот светилището на Дионис в Тракия вече било знаменито. То било във владенията на тракийското племе Сатри, а жреците в този древен храм били от рода на Бесите. Светилището се намирало на „най-високата планина в Тракия“ – според Херодот.

Дионис е повелителят на забавата, танците, виното. Ритуалът към него включва пеещи и танцуващи хорове, както и шествия. Хорът изпълнявал особен химн, наречен дитирамб. Ритуалите били твърде весели и шумни, изработвали се вещи с форма на фалоси, символ на плодородието и обновлението на природата. 

Бог Дионис често се изобразява с коса съставена от гроздови плодове.

Произход на бог Дионис.

Според древните историци след похода към Индия и неизвестно колко продължилият престой там, Дионис се завърнал към Балканите. По-късно Орфей, бил един от тези, които подклаждали култа в чест на бог Дионис.

Много историци смятат, че Орфей и Дионис са една и съща личност, но това си остава само в сферата на предположенията.

От тракийските земи култът към Дионис се разпространил на юг към Елада, и дори на запад со Адриатика.

В чест на бога, който били съпътствани с игри, пеене, рецитали и т.н. От тържествата в чест на Дионис и от култовата песен наречена дитирамба, произлязла всъщност античната драма. Според древногръцкият философ и учен Аристотел, трагедията е възникнала от сатирската драма и първоначално е имала шеговит характер. Според него трагедията била импровизация и впоследствие добива сериознияси , и понякога мрачен характер.

Дионис и традициите

Дионис е много почитан от обикновените хора, защото винаги е в тяхна помощ и ги учи как да правят божествения еликсир – виното.

Освен бог на виното, той е покровител на земеделието и театъра. Мисията му била да освободи хората от техните тревоги, да ги накара да забравят егоизма си и да възвиси душите им.

За разлика от останалите древногръцки божества, които имали специални храмове, Дионис бил почитан в неговите владения – горите и театрите. Както е точно тук, над Велинград, при връх Острец. Херодот пише, че светилището се намира високо в снежните била на планата, но не споменава до него да има специален път.

Както много други тракийски традиции, и тази има приемственост в християнството. На всеки 14ти февруари, честваме хилядолетния празник на виното.

Още за тракийските традиции, които са стигнали до нас през хилядолетията – чети тук:

Add a Comment

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!