Топ 10 древни светилища около Велинград

върбица

Топ 10 Древни светилища около Велинград

Тракийските племена са били основните обитатели на Балканския полуостров в античността. В земите около днешен Велинград тракийското племе беси са оставили своите следи.

Обекти

Най- често за светилища се избирали скални масиви, по възможност с добра огледност и хоризонт. Всъщност характерът на култовете в скалите е типичен за повечето скални обекти по високите части на планините в древна Тракия. Такива култове са характерни за редица други скално-изсечени обекти от района на източното Средиземноморие. Според Валерия Фол тези обекти са типични места за посвещение. Ето защо те могат да бъдат мислени като вход-изход, през който вярващия влиза в контакт с божествения разум.

Изсичанията са с кръгла форма, и затова дълго е имало спорове, дали всъщност това не е обветрено или издълбано от вода.

Но тези в Чепинската котловина притежават определени специфики. Наличието на голям брой фрагменти от натрошена керамика, полагана между скалите, както и липсата на следи от животински кости говори за един доста ранен религиозен код, свързан с почитта към скалата и нейните специфични роли като вход към отвъдното.

Също в местността Божков гроб, поради неизвестни причини изсичанията са с форма на квадрат, което категорично доказва, че са дело на човешка ръка.

Характеристики на светилища:

 • Повечето тракийски светилища около Велинград са от монолитен тип. Това означава, че има голяма скала, която е в центъра на светилището. Основен белег който подсказва култовия им характер, в повечето случаи са самите скали и евентуалните следи от човешка намеса върху тяхната повърхност. Като например издълбавания, които по всяка вероятност са свързани с жертвоприношения.
уличките
издълбаване на м. Уличките. Най-вероятно служело за жертвеник
 • всички светилища са с много голяма и широка гледка
 • много от тях комуникират визуално помежду си в котловината.

По време на обходните експедиции на Исторически музей, Велинград през 2009г. са регистрирани разнообразни по форма изсичания в района на Славееви скали и Уличките, също на Керачин камък, Марина черква, Божков гроб, Димов камък и Печенешки скали.

Най-впечатляващите светилища около Велинград са:

 1. Славееви Скали – това е, може би най-зрелищното от всички скални светилища около Велинград. Представлява монолит, с височина 8-10 метра. Наподобява по форма корона. От върха на скалата се открива широка панорама към Велинград и околните селища.
 • 2. Марина черква – е скално светилище, разположено в подножието на връх Арапчал. Това е внушителна скала с височина около 20 метра, на чиито връх има голяма жертвеник. Той е разположен на най-високата точка на скалата.

Топ 10 Древни светилища около Велинград

 • 3. Уличките – е скален феномен, разположен в подножието на Елин Връх. Това е особено интересна местност в покрайнините на Велинград. Високи 7-8 метра, широки 4-5 метра и дълги 30-40 метра скали от гранит и гнайс, наредени с малък отстъп една от друга. Лабиринта, който образуват наподобява улички и от там идва името на местността.
 • 4. Паничките – е скала, в която са изсечени малки дупчици, които наподобяват панички. От там идва и името им. Имала е обредно предназначение в периода V-I век пр. Хр. Намира се близо над Кв. Чепино.

Ето още светилища около Велинград

 • 5. Алков камък се намира на 2км от град Костандово. Там са открити оброчни плочки на богинята Хера и други артефакти.
 • 6. Побит камък – се намира южно от Велинград, в близост до едноименното село. Най-вероятно това е светилище, но поради липса на задълбочен археологически труд, не може да се охарактеризира и датира.
http://www.lovevelingrad.com/%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b8%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d1%8a%d0%ba/
 • 7. Свети Спас е разположен в полите на вр. Острец, От археологически проучвания през 2002г. се  оказва, че Св. Спас е обект с култово предназначение от желязната епоха. Намира се близо до минералните извори в Чепино. Има площ около 1 декар. Най-вероятно това култово място е започнало да се почита от тракийското население /племето беси/ още от 5в. пр.Хр. до 4 в.пр.Хр.
 • 8. Острец – за това светилище Острец се смята, че е обслужвало култа към бог Дионис. Личат руйни от стари градежи. Археологически разкопки са извършвани през 2009г.
http://www.lovevelingrad.com/ostrec/
 • 9. Бялата скала – освен лобното място на народната героиня Вела Пеева, Бялата скала е била и тракийско светилище. Датира от I-V в. Пр. новата ера. Има врязвания в скалата и са открити обредни предмети.
http://www.lovevelingrad.com/byalata-skala/
Топ 10 Древни светилища около Велинград
 • 10. Св. Илия– над парк Клептуза. Има намерени монети и керамика тип Цепина. Счита се, че комуникира визуално с други светилища.

Бонус:

11. Градище

Разположено над село Драгиново и е от типа светилища, което се намира над Клептуза, при параклис Св. Илия. Личат основи на градежи. По предназначение и структура силно наподобява това на св. Илия. За съжаление липсва задълбочена археологическа работа.

градище
Градище
градище

12. Върбица

върбица
Характерни издълбавания в местността Върбица, близо до село Св. Петка.
върбица

Родопите са средище на многовековна история. Около Велинград има още много места, който са били свързани с религиозни обреди, проучени и които предстоят да се проучват. Тук сме споменахме най-интересните от тях.

Весела разходка!

Add a Comment

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!