Кална баня във Велинград

Кална баня се намира във Велинград и е една от седемте обществени термални бани в града.

История на Кална Баня

Банята е открита  през 1937г. Името Кална баня идва от там, че по дъната на басейните имало пясък и кал, защото са били непосредствено върху самия естествен извор.

Първите сведения за банята са още от 1912г. -в книгата „Чепино 1912-1942г.” на агр. Йосиф Ковачев е описано, че между селата Каменица и Лъджене се намира естествен извор на минерална вода, върху който са построени дървени бараки ползващи се за обществена баня.

През 1934г. по инициатива на тогавашния кмет Йосиф Шнитер, започва изграждането на модерна, минерална баня с две отделения – за мъже и за жени, с два басейна. Като двете бански отделения са били отделени, по между си, само с три метров параван.

За разлика от останалите минерални бани в района не се отличава с изкусна архитектура. В предишна статия сме говорили, че парагона за красота на постройката е Сярна баня в Каменица.

На 20.май.1949г. „Кална баня” е актувана  като държавна собственост.

За съжаление, банята постоянно е на загуба и започва да се търси удачна форма за нейното стопанисване и подържане. Най-дълго време, в този период „Кална баня” се стопанисва от СП”Комунално стопанство”.

кална баня
Входа на Кална баня

Състав и ползи от водата в Кална баня

Още едно нещастие сполита банята – през 70-те години на ХХ век при извършване строителни работи по обектите на „Голям плувен басейн” и „Корекция коритото на р. Луковица” – минералната вода от естествения извор изчезва.

Това налага водоснабдяването на банята да става по тръбопроводи от  Сондаж № 4 „Власа”- находище Каменица – Велинград.

Минералната вода на „Кална баня” от Сондаж № 4 „Власа, е с дълбок произход, кристално чиста, бистра, хипертермална, слабо минерализирана – до 1гр./л. Водата се характеризира  като силикатно-натриево-хидрокарбонатно-силициево-флорна. Температурата на извора е 84 градуса по Целзий, но е темперирана до 39 С. Температурата по ваните е регулируема, по предписание на лекаря. Водата е с  рН – 8.3 и обща минерализация – 551 мгр./л. Съдържа и някои микроелементи, като волфрам, галий, литий, арсен и др. За лечебния процес от по-важно значение е наличието на флуор и метасилициева киселина, като в находище Каменица, където е и водоизточника захранващ банята  , флуор – 8.6 мг./л. и метасилициева киселина – 91. Водата не е подходяща за пиене, а само за банско лечение.

Прилага се във вани и басейни за лекуване на ставни, кожни и гинекологични заболявания, заболявания на периферната нервна система и др. по лекарско предписание. Когато се ползват басейните процедурите се правят с потапяне до кръста за 5 – 20 минути, а при използване на вани сърдечната област да е извън водата и процедурите да продължават също от 5 до 20 минути.

Още за минералните бани във Велинград – чети тук:

Add a Comment

error: Content is protected !!